Ondřej Karas: V pondělí večer proběhlo poslední jednání zastupitelstva šestého obvodu v tomto končícím volebním období. Pro jednoho ze zastupitelů, Miroslava Jirsu, to bylo minimálně na čtyři roky poslední zastupitelstvo, kterého se zúčastnil ze zastupitelské lavice. Jeho strana v letošních volbách na obvodě nekandiduje. Za svou dlouholetou práci pro obvod a lidský přístup si zaslouží poděkování.

Mimo běžnou agendu, jako je Zpráva o činnost rady a úřadu, rozpočtových opatření, byl program doplněn o dva body. První z nich se týkal sportoviště v Popkovicích, druhý dopravních opatření v lokalitě Svítkov V.

Sportoviště Popkovice
– Národní sportovní agentura vypsala na konci srpna specifickou výzvu zacílenou na podporu organizovaného sportu místního charakteru.
– Rádi bychom usilovali o využití dotace právě na výstavbu sportoviště v lokalitě “U koní”.
– Zastupitelstvo souhlasilo se zařazením projektu mezi prioritní a využití prostředků obvodu na tuto akci. Se záměrem souhlasila i rada města.
– Odhadované náklady jsou mezi 25-30 mil Kč. Dotace by měla pokrýt zhruba polovinu ceny.

Dopravní opatření pro lokalitu Svítkov V
– Zprávu pro tento bod jsem předložil po dlouhých letech nekonečných diskusí o nevhodném dopravním řešení této lokality a setkání s jejími obyvateli.
– Mnoho místních trápí nevhodně realizované křižovatky v ulici Na Humenském a jejich objíždění vedlejšími ulicemi, kde by měla převažovat pobytová funkce. Situaci komplikuje parkování “na divoko”.
– Mezi dalšími problémy jsou zmiňovány špatné rozhledové poměry na výjezdu z lokality, absence parkování u kontejnerů na tříděný odpad atd. Podrobněji se problematice věnovala studie pardubické univerzity z roku 2019.
– Po vzrušenější debatě, jak mezi zastupiteli, tak veřejností, bylo nakonec přijato upravené usnesení, ukládající radě obvodu zadat výběrové řízení na projektanta návrhu dopravních opatření. Součástí návrhu bude dopravní průzkum lokality.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na mě v tomto volebním období obraceli se svými podněty, postřehy a nápady. Snad budu mít i následující čtyři roky možnost vás v našem obvodě zastupovat.