Ondřej Karas

Trojkou naší kandidátky Koalice pro Šestku je zastupitel města a městského obvodu Pardubice IV. Ing. Ondřej Karas.

Ondra se narodil v roce 1984 v Pardubicích, kde absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor Elektronická a sdělovací zařízení. Pokračoval na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice, obor Aplikovaná informatika. Po ročním studiu přešel na Fakultu elektrotechniky a informatiky, bakalářský obor Komunikační a mikroprocesorová technika a úspěšně zakončil magisterským oborem Komunikační a řídicí technika (2011). Po třech letech se rozhodl rozšířit si obzory čtyřmi lety studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství, obor Havarijní plánování a krizové řízení.

Už v průběhu studií věnoval část svého času práci. Od roku 2004 nejprve v pozici pomocné síly ve vývoji (kreslení schémat, plošných spojů, mechanické výkresy, konstrukce přípravků a prototypů), následně jako samostatný vývojář HW, FW a SW. V letech 2017-2018 se věnoval obchodu v oblasti radiokomunikační techniky. Od roku 2018 pracuje jako vývojář v oblasti automatizace zemědělských strojů v malé ale rostoucí pardubické rodinné firmě. Mimoto jako živnostník vyvíjí řídící systémy pro komunální techniku a lesní stroje.

Veřejnému životu se aktivně věnuje od roku 2012, kdy stál na straně zastánců pardubických obvodů. V roce 2014 kandidoval do obou zastupitelstev (obvod a město) za jedno z lokálních uskupení bez zisku mandátu. Od komunálních voleb 2014 je členem komise pro rozvoj a dopravu obvodu Pardubice VI.

V podzimních komunálních volbách 2018 se v roli lídra kandidátky stal zastupitelem města za Piráty (členem od března 2018) a zároveň díky preferenčním hlasům ze třetího místa kandidátky zastupitelem na Šestce. Jako zastupitel města pravidelně upozorňuje na potřeby obvodu, například na potřebu dofinancování zbývajících částí kanalizace na Opočínku. Je také členem městské komise pro pozemky a reklamu.