Ing. Ondřej Karas

Ondřej Karas (* 24. července 1984 Pardubice) je členem Pirátské strany od března 2018.

Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích, obor Elektronická a sdělovací zařízení. Pokračoval na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice, obor Aplikovaná informatika. Po ročním studiu přešel na Fakultu elektrotechniky a informatiky, bakalářský obor Komunikační a mikroprocesorová technika a úspěšně zakončil magisterským oborem Komunikační a řídící technika (2011). Po třech letech se rozhodl rozšířit si obzory bakalářským studiem na Fakultě bezpečnostního inženýrství, obor Havarijní plánování a krizové řízení (VŠB; 2014 - dosud).

Už v průběhu studií věnoval část svého času práci. Jako zaměstnanec nejprve v pozici pomocné síly (2004) ve vývoji (kreslení schémat, plošných spojů, mechanické výkresy, konstrukce přípravků a prototypů), následně jako samostatný vývojář HW, FW a SW (2007). Od roku 2017 se věnuje obchodu v oblasti radiokomunikační techniky. Jako živnostník se zabývá vývojem v oblasti automatizace pro zemědělské a lesnické stroje.

Veřejnému životu se aktivněji věnuje od roku 2012, kdy stál na straně zastánců pardubických obvodů. V roce 2014 kandidoval do obou zastupitelstev (obvod a město) za lokální uskupení (PPL). Od komunálních voleb 2014 je členem Komise pro rozvoj a dopravu obvodu Pardubice VI. Po zklamání z aktivit některých představitelů PPL stranu opustil a přidal se na pirátskou loď.

Jeho hlavním hnacím motorem ve veřejném životě je snaha otevřít politiku veřejnosti a podpořit její zájem na rozhodování o společné budoucnosti.

Navrhni úpravu