Ing. Kateřina Bürgerová, MSc.

Kateřina Bürgerová (*1967) vystudovala gymnázium v Pardubicích a stavební fakultu v Brně, obor vodní hospodářství. Poté absolvovala postgraduální studium zaměřené na životní prostředí na univerzitě v Manchesteru a studium geografických informačních systémů na VŠB.

Po studiu pracovala krátce jako projektant vodních staveb a jako poradce pro obce v oblasti regionálního rozvoje, následně ve státní správě v oblasti ochrany ovzduší. Od roku 2004 pracuje jako projektová manažerka ve firmě zabývající se radiokomunikační technikou.

Od roku 2014 je zastupitelkou našeho městského obvodu. Zajímá se o životní prostředí, v našem obvodě iniciovala vznik Komise pro životní prostředí a rozvoj obvodu, byla několik let jeho předsedkyní. Společně s kolegy z komise vypracovala Program rozvoje obvodu na roky 2015-2018, díky kterému bylo zrealizováno velké množství investičních akcí ve všech místních částech našeho obvodu. Pracuje v odborných komisích ŽP města i kraje.

Volný čas tráví nejraději s rodinou, společně rádi cestují, mají rádi hory v zimě i v létě. Věnuje se rekreačně orientačnímu běhu a tvoření všeho druhu.

Navrhni úpravu