Libor Slezák žije v Pardubicích od roku 1954, jako imigrant z Českomoravské vysočiny. Bydlel postupně na sídlištích Dukla a Polabiny, od roku 1986 žije v Lánech na Důlku. Je jednou ženatý a má dvě dospělé děti a 7 vnoučat.

Je absolventem Gymnasia Dašická. Vysokoškolské vzdělání získal na ČVUT v Praze, kde pokračoval na denním doktorandském studiu. Do roku 1994 se v Ústavu pro výzkum radiotechniky Opočínek věnoval vývoji antén pro radiolokaci.

Do politiky vstoupil při vzniku městského obvodu Svítkov v roce 1992, kde byl zvolen do rady obvodu. Za dva roky byl zvolen primátorem Města Pardubice na jedno funkční období. Až do roku 2018 byl vyjma jednoho volebního období členem rad města a obvodu Svítkov.

Po skončení mise na radnici v roce 1998 se dále věnuje radiolokaci v akciové společnosti ERA Pardubice, kde pracuje na poloviční úvazek dodnes.
Libor Slezák má představu o Pardubicích jako o dynamickém městě s dobrými pracovními příležitostmi. Chce k tomu přispět svými zkušenostmi z komunální politiky a z průmyslu s vysokou přidanou hodnotou.