Program pro "Šestku"

Městský obvod Pardubice VI je příjemné místo pro žití. Uděláme maximum pro to, aby byl místem, kde to skutečně žije. Místem, kde se lidé navzájem znají a rádi se setkávají. Zajistíme oživení veřejného prostoru, dobudujeme chybějící infrastrukturu. Zajistíme průhledné hodpodaření obvodu a otevřenou radnici pro všechny, kdo se budou chtít podílet na správě svého okolí.

Transparentní a otevřená radnice

Otevřenost radnice
je základním předpokladem důvěry. Zajistíme, aby podklady projednávané zastupitelstvem byly v dostatečném předstihu dostupné na internetu a k nahlédnutí na úřadu. Zkvalitníme zápisy z jednání rady a zastupitelstva, zpřístupníme zápisy z jednání odborných komisí.
Transparentní hospodaření.
Zavedeme transparentní bankovní účet obvodu tak, aby si mohl kdokoliv v jakoukoliv chvíli ověřit, jakými prostředky obvod disponuje a za co je vydává. Zpřehledníme a rozkryjeme rozpočet, aby bylo jasné, do čeho obvod investuje prostředky.
Přehledné a dostupné informace.
Zajistíme přehledné a aktuální internetové stránky obvodu. Zpřístupníme informace o připravovaných záměrech a realizovaných projektech, abyste věděli, co obvod chystá a v jakém stadiu se projekty nachází. Otevřeně budeme informovat o výběrových řízeních. Připravovaným záměrům poskytneme více místa v Pardubické Šestce.

Zapojení občanů

Poradní hlas obyvatel je skvělým nástrojem, jak zkvalitnit rozhodování o záležitostech obvodu.

Participativní rozpočet.
Vy sami víte nejlépe, do čeho je potřeba ve vašem okolí investovat. Proto vyhradíme v rozpočtu část prostředků, o jejichž využití rozhodnete sami.
Veřejné projednání projektů.
Důležité projekty veřejně projednáme, abychom včas znali vaše připomínky.
Váš názor je důležitý.
Obnovíme internetovou diskuzi a rozšíříme ji o ankety a hlasování, abychom se jednoduše mohli ptát na váš názor. Na několika místech obvodu zřídíme sběrná místa pro vaše podněty.

Doprava

Bezpečně na kole i pěšky.
Výstavbou lávky pro pěší a cyklisty u rosického mostu bezpečně spojíme Svítkov s druhým břehem Labe. Propojíme Staré Čívice s průmyslovou zónou, aktivně se zapojíme do přípravy cyklostezky do Lánů na Důlku.
Bezpečný výjezd na silnici I/2.
Budeme usilovat o bezpečné napojení hlavních komunikací na ulici Pražskou, zejména ulice Školní v lese u závodiště a silnice od Srnojed za plochodrážním stadionem.
Řešení dopravního napojení lokality Svítkov V.
Budeme hledat řešení s minimálním dopadem na všechny dotčené lokality, tj. zástavbu na obou březích Bylanky a ulici Žižkovu.
Pamatujeme i na chodníky a komunikace
ve všech místních částech.

Rozvoj obvodu

Novou výstavbu podmiňujeme odpovídající infrastrukturou.
Zajistíme realizaci vhodných dopravních opatření ke snížení vlivu nové výstavby za Zlatou přilbou na původní zástavbu, zejména v Kostnické a Žižkově ulici. Odmítáme další výstavbu mezi Bylankou a Žižkovou ulicí do doby, dokud nebude uspokojivě vyřešeno dopravní napojení této oblasti.
Nová školka a přístavba školy.
Podporujeme investice města do nové školky a přístavby základní školy k zajištění dostatečné kapacity pro děti z našeho obvodu.

Veřejný prostor a zeleň

Veřejná prostranství
vnímáme jako součást prostředí, ve kterém žijeme. Jsou místem pro setkávání a trávení volného času. Najdeme v ulicích místo pro stromy a zeleň, vhodná místa doplníme lavičkami.
Zpřístupníme lesy.
Zrevitalizujeme lesní cesty a upravíme lesy pro rekreační využití.

Podpora zájmové činnosti

Prostor pro akce a setkávání.
V obvodě nám chybí vhodné místo se zázemím k pořádání různých akcí. Proto postavíme jednoduchý veřejný objekt, který bude k dispozici k pronájmu veřejnosti, sportovním klubům a dalším zájmovým skupinám. Podobně jako slouží pavilon v parku Na Špici.
Podpoříme místní spolky.
Vytvoříme jednoduchá a jasná pravidla, aby spolky mohly čerpat dotace také na menší investice.
Navrhni úpravu