Kateřina Bürgerová vystudovala gymnázium v Pardubicích a stavební fakultu v Brně, obor vodní hospodářství. Poté absolvovala postgraduální studium zaměřené na životní prostředí na univerzitě v Manchesteru a studium geografických informačních systémů na VŠB.

Po studiu pracovala krátce jako projektant vodních staveb a jako poradce pro obce v oblasti regionálního rozvoje, následně ve státní správě v oblasti ochrany ovzduší a od roku 2004 jako projektová manažerka ve firmě zabývající se radiokomunikační technikou. Dnes pracuje jako referentka životního prostředí na krajském úřadě Pardubického kraje.

Ve volebním období 2014-2018 byla zastupitelkou našeho městského obvodu. Zajímá se o životní prostředí, v našem obvodě iniciovala vznik Komise pro životní prostředí a rozvoj obvodu, byla několik let jeho předsedkyní. Společně s kolegy z komise vypracovala Program rozvoje obvodu na roky 2015-2018, díky kterému bylo zrealizováno velké množství investičních akcí ve všech místních částech našeho obvodu. Pracovala v odborných komisích ŽP města i kraje.

Volný čas tráví nejraději s rodinou, společně rádi cestují, mají rádi hory v zimě i v létě.