Postřehy z posledního jednání zastupitelstva

Postřehy z posledního jednání zastupitelstva

V pondělí 24.9. se konalo jednání zastupitelstva našeho městského obvodu. Protože to bylo poslední jednání v tomto volebním období, tak se především bilancovalo.

Program rozvoje

Zastupitelstvo odsouhlasilo vyhodnocení plnění Programu rozvoje obvodu na roky 2014-2018. Program rozvoje je možná nejdůležitějším dokumentem, který schvaluje zastupitelstvo obvodu vždy začátkem volebního období. Jedná se o jakýsi jízdní řád, kterým se řídí rada obvodu při plánování. Program obsahuje nejen návrh investičních akcí, ale také obecné zásady, kterými se obvod ve svém rozvoji řídí. Program na stávající období vypracovala Komise obvodu pro rozvoj a životní prostředí, kterou v té době vedla Kateřina Bürgerová a podílel se na něm i Ondřej Karas.

Program byl připraven tak, aby byly investice rozloženy rovnoměrně do všech částí našeho obvodu podle jejich potřeb. Díky dobré práci Odboru dopravy se podařilo se realizovat velkou většinu navržených akcí, na dalších probíhají přípravné práce. Byly postaveny dvě důležité cyklostezky, na které se obvodu podařilo získat dotační příspěvek v rámci ITI. Byly opraveny chodníky podél hlavní komunikace první třídy, pohnula se stavba kanalizace na Opočínku atd.

Lávka přes Labe u rosického mostu

Starosta informoval o stavu příprav stavby lávky přes Labe pro pěší a cyklisty u rosického mostu, která by měla navázat na cyklostezku směrem od Srnojed. Příprava projektové dokumentace probíhá od roku 2016, v současné době je připraven projekt pro územní řízení. Předpokládaný optimistický termín zahájení realizace je v roce 2019.


Vizualizace lávky přes Labe

Lávka pro pěší přes Bylanku

Z podnětu Kateřiny Bürgerové byl program jednání rozšířen o zprávu týkající se stavby lávky pro pěší v mezi ulicemi Na Humenském a U Bylanky,která měla být součástí výstavby lokality Svítkov V. Developer požádal koncem roku 2016 obvod o vyjádření ke změně územního rozhodnutí, která spočívala mimo jiné ve zrušení stavby lávky pro pěší a ve stavbě dvou rodinných domů namísto chodníku, který měl spojovat ulici Na Humenském s lávkou. Rada MO Pardubice VI developerovi tuto změnu odsouhlasila.


Usnesení rady z roku 2016

Změna územního rozhodnutí je pro občany z celé lokality jednoznačně nevýhodná, protože nepostavením lávky by přišli o důležitou spojnici směrem k lékaři, na úřad, či do obchodu, děti pak o bližší cestu do školy. Udělení souhlasu Radou MO Pardubice VI bylo nesprávné, obvod by měl zájmy svých občanů chránit.

Zastupitelstvo nemá podle zákona o obcích pravomoc zrušit rozhodnutí rady, proto jsme navrhli, aby se Rada MO VI na svém nejbližším zasedání znovu žádostí CZ Stavebního holdingu zabývala a zvážila změnu svého usnesení. Nyní tedy záleží na radě, jak se k tomu postaví.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu