Participativní rozpočty

Participativní rozpočty

Participativní rozpočty získávají stále větší oblibu. Hospodaření na přání veřejnosti si již vyzkoušelo více než třicet obcí, které v letošním roce rozdělily více než 100 milionů korun. Největší zájem je o investice do veřejných prostor, hřišť a zlepšení veřejných prostranství.

Principem participativního rozpočtu je, že radnice vyčlení v rozpočtu část finančních prostředků a obyvatelé sami navrhnou projekty, do kterých by prostředky chtěli investovat. Může to být nové sportoviště, odpočinkové místo s lavičkami, anebo třeba zajímavý kurz pro seniory. O vítězném projektu pak lidé hlasují a radnice projekt zrealizuje.

Úspěšnost participativních rozpočtů závisí především na tom, kolik energie a prostředků do tohoto procesu obec investuje a jak dobře tento proces zvládne. Participativní rozpočet se dobře daří realizovat například v Brně, kde letos takto rozdělili 30 milionů korun. Podívejte se sami: https://damenavas.brno.cz/

Rádi bychom particitativní procesy (a mezi nimi i participatní rozpočet) zavedli jako běžnou součást fungování našeho obvodu. V prvních letech je možné uvažovat o částkách kolem půl až jednoho milionu korun, které by bylo možné tímto systémem rozdělit. Za to, co sami uznáte za vhodné.

Více informací:

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu