Obvody musíme otevřít lidem

Obvody musíme otevřít lidem

Uskupení PRO ŠESTKU letos kandiduje v šestém pardubickém obvodě poprvé. Někteří kandidáti ale mají zkušenosti s komunální politikou z uplynulých volebních období. Co je k politice přivedlo, jaké mají motivace, na to se ptáme dnes Kateřiny Bürgerové, jedničky naší kandidátky.

Před čtyřmi lety jste se poprvé stala zastupitelkou. Proč jste vstoupila do politiky?

S obvodem jsem spolupracovala již několik let předtím jako předsedkyně Komise pro životní prostředí. Připravila jsem například všechna stanoviska obvodu k řízením o spalovně, účastnila se za obvod všech veřejných projednání. Zájem o práci v zastupitelstvu byl tedy takovým logickým pokračováním mého zapojení do veřejného života, který se podařilo před čtyřmi lety úspěšně naplnit.

Co je to hlavní, s čím jdete letos do voleb?

Toto volební období jasně ukázalo, že je potřeba zprůhlednit hospodaření obvodu a umožnit občanům podílet se na rozhodování o záležitostech, které se jich osobně dotýkají. S tím souvisí otevřenost a dostupnost informací. V současné době není moc jednoduché pro občany se k relevantním informacím dostat.

Co s tím chcete dělat? Jak dostanete informace k lidem?

Pro většinu lidí je hlavním informačním zdrojem stále Pardubická Šestka, která však informuje převážně o dokončených akcích. My bychom chtěli dát v Šestce více prostoru projektům, které se teprve připravují, a poskytnout tak lidem možnost se s nimi seznámit již v době přípravy. Možnosti tištěného časopisu jsou ale pochopitelně omezené, je potřeba hledat i jiné cesty.

Například internet.

Ano, například internet. Stránky obvodu jsou ale dnes značně nepřehledné a informace se těžko hledají. Obvod není schopen udržovat web v takovém stavu, aby ho občané měli důvod navštěvovat. Přitom právě internetové stránky třeba ve spojení se sociálními sítěmi jsou skvělým způsobem, jak aktuální informace dostat k lidem. Navíc dávají možnost se jednoduše ptát občanů na jejich názor. Proto chceme zapracovat na přehledném a aktuálním webu, obnovit řízenou internetovou diskuzi a také zavést k různým tématům ankety.

Bude o to mezi lidmi zájem?

Určitě, v mnoha městech i městských obvodech jinde v republice to funguje naprosto skvěle. V zapojení občanů chceme jít ještě dál, a sice formou participativního rozpočtu umožnit lidem, aby sami navrhli projekty, do kterých chtějí investovat prostředky. Rádi bychom participativní rozpočet zavedli jako běžnou součást fungování našeho obvodu. V prvních letech je možné uvažovat o částkách kolem půl až jednoho milionu korun, které by bylo možné tímto systémem rozdělit.

Důležitým bodem vašeho programu je průhledné hospodaření. Jak to chcete udělat?

Úplným základem je zavedení transparentního účtu, kde jsou viditelné všechny příjmy i výdaje a kdokoliv se může v kterémkoliv okamžiku podívat, s jakými prostředky obvod hospodaří a za co je vydává. Dále je potřeba rozkrýt rozpočet obvodu. V současné době jsou některé položky vedeny souhrnně, například všechny projektové dokumentace nebo opravy komunikací tvoří jednu položku. Tento způsob umožňuje radě zadat projektové práce prakticky na cokoliv bez souhlasu zastupitelstva. Proto budeme trvat na tom, že každá akce nad určitou částku musí mít samostatný řádek v rozpočtu, aby se neopakovala situace, že rada zadala projekt v hodnotě půl milionu bez vědomí zastupitelstva.

V programu zmiňujete zlepšení kvality zápisů ze zastupitelstva a rady. Proč?

Naše úsilí o kvalitní zápisy z jednání se táhne celým volebním obdobím a vydalo by na román. Nejedná se jenom o špatné formulace usnesení, ze kterých často není poznat, co bylo vůbec schváleno, ale hlavně o jednostrannost zápisů, kde je uvedeno jen to, co se vedení obvodu hodí. Několikrát jsme podávali námitky k zápisům ze zastupitelstva, ale zastupitelstvo je nikdy neschválilo. Jedinou možností bylo podat připomínky písemně a požádat o její doslovné uvedení.

Ze zápisu z XII. jednání zastupitelstva obvodu (5.6.2017)

Důležitým tématem jsou veřejné zakázky. Zadává je obvod správně a férově?

Ne podle našich představ. Zastupitelstvo odsouhlasilo vnitřní předpis po vzoru velké radnice, který umožňuje prakticky všechny veřejné zakázky realizovat bez uveřejnění, pouze tak, že obvod osloví pět vybraných firem a vybere nejlevnější. Proto nikoho nepřekvapí, že zakázky dostávají stále stejné firmy. Budeme prosazovat, aby všechny veřejné zakázky byly zveřejněny a mohl se do nich přihlásit kdokoliv.

Nebylo možné některé z těchto kroků realizovat již v tomto volebním období?

Pochopitelně jsme se o to s kolegy z opozice mnohokrát pokoušeli, ale koalice Pardubice pro lidi, ODS a Nezávislých je vždy zablokovala. Často se ke koalici přidala i KSČM a Sdružení pro Pardubice. Jdeme do voleb s nadějí, že v zastupitelstvu získají silnější hlas uskupení, která těmto změnám budou nakloněna. Domnívám se, že transparentnost a otevřenost se musí vyplatit. Pokud umožníme lidem zapojit se do rozhodování, ušetříme nejen spoustu budoucích problémů, ale také vynucených následných investic. Ale především vytvoříme důvěryhodné prostředí, kde se bude všem dobře žít.

Více informací:

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu